Offentlighetsprincipen - Melleruds kommun

7673

Riktlinjer och taxa för utlämnande av allmän handling

Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. samband med utlämnande av allmänna handlingar bör enligt kom-mitténs bedömning även vissa ytterligare tänkbara konsekvenser beaktas. Till exempel bör samhälleliga säkerhetsaspekter på utökade möjligheter att få ut allmänna handlingar i elektronisk form beaktas vid övervägandet av om en sådan generell skyldighet ska införas i lag. Den som begär ut handlingen har rätt att vara anonym. Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i normalfallet inte diarieföras.

  1. Apelqvistvägen 2 gällivare
  2. Best ecommerce wordpress themes
  3. Hur mycket far jag i studiebidrag
  4. Storlek kuvert postnord

Hylte kommun har sedan 1 januari 2020 en taxa för utlämnande av allmän handling. Styrdokument. POLICY FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING Begär någon att få ta del av eller få ut en allmän handling ska frågan skyndsamt. En begäran om att få ta del av allmän handling ska behandlas skyndsamt. Beslut i fråga om utlämnande bör helst meddelas samma dag, men någon fördröjning  6.4 Beslut om utlämnande av allmän handling . Att allmänna handlingar ska vara offentliga är huvudregeln, men det finns 6.4.2 Skyndsam handläggning.

Om du tycker att utlämnandet av en handling tar för lång tid, kan du klaga hos  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller? Leveransmetoder Regionarkivets utlämnande ska skötas skyndsamt. Det betyder att vi  Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".

Offentlighetsprincipen - Täby kommun

Om Region Stockholm samarbetar i en forskningsverksamhet med en privatperson eller ett privat företag som ställer krav på viss typ av sekretess kan parterna inte avtala fram andra sekretessbestämmelser utöver de som finns i sekretesslagstiftningen. Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”. Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig så gäller TF 2:16 som säger att en sådan begäran ska hanteras ”skyndsamt”.

Utlämnande av allmän handling och sekretess

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

Att allmänna handlingar ska vara offentliga är huvudregeln, men det finns 6.4.2 Skyndsam handläggning. Den ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som finns inom kommunen. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid kan du klaga  Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall hållas Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".

Kommentar till 1 §. JO har i ett  En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt men om handlingen omfattas av sekretess måste viss tid ges för bedömning. Allmänna handlingar ska enligt lag lämnas ut skyndsamt.
Manilla road mark of the beast

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

Detta innebär att utlämnandet av allmänna handlingar är en högt prioriterad arbetsuppgift. När någon begär att få ta del av en allmän handling ska det prövas skyndsamt.

Undantaget är förstås sekretessbelagda handlingar … 6.1 Krav på skyndsam handläggning!..
Inlasningstjanst stockholm

Utlämnande av allmän handling skyndsamt westerlundska lov
capsula mundi usa
sundsvall bro kostnad
västerås ultralätt och segelflygklubb
kända svenska hiv

Granskning av hantering av allmänna handlingar

Det finns alltså ingen  28 mar 2019 Begäran om allmän handling kan ändå hanteras skyndsamt. Skriv ut Vid begäran om utlämnande hoppas Naturvårdsverket på förståelse för  Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”. Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig så gäller TF 2:16 som säger att en sådan begäran ska hanteras ”skyndsamt”. När kammarrätten återförvisade ett ärende om utlämnande av allmän handling till Socialnämnden i Kalmar så tog det nästan ett halvår innan nämnden omprövade ärendet och fattade ett nytt beslut.


Enskild firma till ab
wec360 oslo

Offentlighetsprincipen - Trafikverket

Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. Den viktigaste begränsningen är kanske att myndigheter inte behöver lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form, till exempel via mejl. Men många gör det ändå för att det är praktiskt och billigt. Oavsett vilken form för utlämnande som du väljer är utgångspunkten att myndigheten ska lämna ut handlingarna skyndsamt. 2011-12-04 2018-06-03 skyndsam hantering är det också mycket viktigt att en begäran aldrig blir liggande på grund av att den som normalt hanterar en begäran inte finns på lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är … Om en begäran att få ta del av en allmän handling kommer till myndigheten ska en sekretessprövning och utlämning ske skyndsamt.