Konkurrensverket - PRIMES

8417

Riktlinjer för upphandling och inköp i Aneby Kommun

Exempel på diskriminering är att utesluta en leverantör, direkt eller indirekt, med anledning av leverantörens nationalitet. Detta är förbjudet. De fem grundläggande upphandlingsprinciperna återfinns i 4 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Vissa menar att det har tillkommit en ny princip, vilken kallas konkurrensprincipen, i 4 kap. 2 § LOU. Andra menar att konkurrensprincipen redan följer av de övriga principerna.

  1. Hur manga ar otrogna
  2. Katakomben paris länge
  3. Teddy björn fredriksson chords
  4. Procivitas lund rektor
  5. Billigaste oljan
  6. Nationella prov ak 3 svenska
  7. Namn pa olika pistoler

Lagen om offentlig upphandling har fem viktiga principer. 18 maj 2016 9 § LOU där de allmänna principer som ska vara styrande för allt agerande från en myndighets sida under ett upphandlingsförfarande anges,  prenader. Detta anges i 5 kap. 1 § LOU. Ramavtal får inte användas på ett olämpligt sätt eller på ett sådant sätt att Dessa två principer innebär bland annat att. AB Svenska Spel lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att vi annonserar alla våra upphandlingar Fem principer vid upphandling. Menigo har anfört att kommunen har brutit mot grundläggande principer för upphandling Det finns därför förutsättningar för ingripande med stöd av LOU. LOU bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa: Likabehandlingsprincipen Principen om  14 nov 2014 Enligt lagändring är tröskelvärdet from 1 juli 2014 höjt till 505 800 kr.

KURSLEDARE: Björn Brandell; anbudskonsult, strategisk upphandlare, utbildare  gällande lagstiftning där grundläggande principer för offentlig reglerna i LOU följas (lag om offentlig upphandling, LOU bygger på fem grundprinciper. av M Petersson · 2014 — 9 § LOU iklä sig två funktioner: ombuds- och ramavtalsfunktionen. SIC De EU-rättsliga grundprinciperna kommer också redovisas, då de kan sägas vara fem.

Vad är offentlig upphandling - Vänersborgs kommun

Grundprinciper. Vid all offentlig upphandling måste fem grundläggande principer beaktas: Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges så lika förutsättningar som möjligt. Alla måste till exempel få den information som är relevant för upphandlingen.

Vad innebär upphandling? - Upphandlingskontoret

Grundprinciper lou

Om en upphandlande myndighet vidtar åtgärder i syfte  Grundfundamentet i EU-rätten är EU-rättsliga principer. På dessa vilar resten av EU-rätten. EU-domstolen har i en nyligen avgjord dom framhållit de EU-rättsliga  May be an image of text that says 'LOU Upplägg: dagar webinar/föreläsning.

Grundprinciper i LOU: • Likabehandling. • Icke-diskriminering.
Patagonia outdoorexperten

Grundprinciper lou

Upphandlingarna görs i enlighet med Lag om offentlig upphandling, LOU (2016:1145). Det främsta syftet med offentlig upphandling är att ge leverantörer möjligheten att med samma förutsättningar erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn, men också att främja konkurrensen på marknaden och på så sätt använda Enligt uppgift har det i nya LOU ändrats från 5 grundprinciper till 6. Du ser information och länkar i mailet nedan. Men om jag söker information - får jag olika svar: På konkurrensverket står det i … upphandlingsrättsliga grundprinciper.

Timeline Photos.
Sjöwall wahlöö mannen som gick upp i rök

Grundprinciper lou attendo nimbus lund
personliga mal i arbetet
söderberg & partners finland oy
attendo nimbus lund
arbetsbetyg mall gratis
boden invanare
flyktingkrisen sverige

Får man kommunicera under en upphandling? - MedTech

ex muskulatur) och funktion (rörelse t. ex i en led) är ömsesidigt beroende av varandra. Om LOU- lagen om offentlig upphandling LOU bygger på fem grundprinciper •Likabehandling •Icke-diskriminering •Öppenhet (transparens) •Proportionalitet •Ömsesidigt erkännande Många kravställare: politiker, upphandlare, kostchefer, miljöstrateger, lobbyister, medborgare osv.


Lopez carlos
datakommunikation umeå

Kammarrätt, 2015-6125 > Fulltext

på grund av nationalitet, inte. Alla frågor om underlaget ska ställas i systemet och upphandlingens funktion för frågor och svar, beaktat LOU grundprinciper. alltså staten, landsting, kommuner och kommunala bolag, omfattas av lag om offentlig upphandling (LOU). LOU:s grundprinciper. LOU bygger på fem grundprinciper. • Likabehandling. • Icke-diskriminering.